ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Khi có dự định xây dựng công trình, việc tìm hiểu những quy định của pháp luật về điều kiện cấp giấy phép xây dựng là vô cùng cần thiết. Có thể nói, đây là công đoạn quan trọng giúp bạn không gặp rắc rối trong quá trình thi công. Bài viết này sẽ xoay quanh một số vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến vấn đề trên.
Cấp giấy phép xây dựng, Cấp phép nhà ở riêng lẻ, Xin cấp phép xây dựng, Luật xây dựng 2014, Giấy phép xây dựng
Giấy phép xây dựng.

Giấy phép xây dựng được coi là tấm vé thông hành đối với chủ công trình, nhờ đó, họ có thể thực hiện việc xây dựng, sửa chữa và di dời công trình theo mong muốn. Giấy phép xây dựng đã được Luật xây dựng 2014 quy định cụ thể về các điều kiện để cấp phép xây dựng đối với từng loại công trình. Theo quy định, có 3 loại công trình cụ thể, tương ứng với những yêu cầu, điều kiện cấp phép khác nhau.

Điều kiện cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

  • Xây dựng phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt
  • Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về cơ sở hạ tầng kĩ thuật, hành lang bảo vệ công trình.
  • Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.
  • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Khoản 7 Điều 79 của Luật xây dựng năm 2014.
  • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 95,96,97 của Luật xây dựng 2014.
Trường hợp nhà ở được xây dựng trong khu vực chưa có quy hoạch phân khu chi tiết được các cấp thẩm quyền phê duyệt thì giấy phép quy hoạch xây dựng hoặc thông tin quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.
Cấp giấy phép xây dựng, Cấp phép nhà ở riêng lẻ, Xin cấp phép xây dựng, Luật xây dựng 2014, Giấy phép xây dựng
Điều kiện cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị

Người muốn xây dựng công trình trong đô thị cần đảm bảo sử dụng đất phù hợp theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
Công trình xây dựng trong đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với những công trình xây dựng trong tuyến đô thị chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải đảm bảo phù hợp với quy chế quản lý, kiến trúc đô thị, cơ sở hạ tầng của vùng đó. Ngoài ra, chủ đầu tư cần đảm bảo một số điều kiện sau:
  • Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, quốc phòng, an ninh.
  • Thiết kế xây dựng công trình như đã được thẩm định, phê duyệt.
  • Hồ sơ xin cấp giấy phép phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại điều 95,96,97 Luật xây dựng 2014.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị

Cấp giấy phép xây dựng, Cấp phép nhà ở riêng lẻ, Xin cấp phép xây dựng, Luật xây dựng 2014, Giấy phép xây dựng
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị
Với công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phải đảm bảo phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng 
Ngoài ra, tương tự như điều kiện cấp phép nhà ở riêng lẻ và công trình trong đô thị, chủ xây dựng công trình tuyến ngoài đô thị cũng phải đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Người xin cấp phép cũng phải chuẩn bị hồ sơ phù hợp theo quy định của pháp luật.
Tóm lại, với bất kì công trình nào, người chủ xây dựng cũng phải nắm rõ các quy định của pháp luật về điều kiện xin cấp phép xây dựng. Cần tư vấn gì thêm về các thủ tục pháp lý trong quá trình xây dựng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết!

0 nhận xét: