PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH CẦN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Nhằm đáp ứng những nhu cầu xây dựng của cá nhân, tổ chức, các cơ quan chức năng đã phân loại công trình cần xin giấy phép xây dựng theo từng mục đích sử dụng. Vậy có những cách phân loại như thế nào, trình tự thực hiện xin giấy phép xây dựng các công trình này ra sao?
Điều kiện khi xin giấy phép xây dựng

Nhằm đảm bảo công tác quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn, theo Điều 72 Luật Xây dựng năm 2003, các cá nhân, tổ chức trước khi khởi công xây dựng công trình cần phải xin giấy phép xây dựng được cấp phép bởi Sở xây dựng/ UBND quận, huyện/ BQL dự án,… Cũng theo đó, các công trình xây dựng chỉ có thể được thực hiện và đi vào hoạt động nếu tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện như:
+ Có mặt bằng xây dựng, không xảy ra tranh chấp, lấn chiếm
+ Phải có bản thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt
+ Phải cam kết và chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
+ Phải đảm bảo công trình diễn ra theo đúng tiến độ.

Phân loại công trình cần phải xin giấy phép xây dựng

Đối với từng mục đích và cách thực hiện khác nhau mà mỗi công trình được xét duyệt và cấp giấy phép quy định. Theo đó:
+ Đối với các công trình thực hiện theo chủ trương, chỉ thị của Nhà nước sẽ được miễn cấp giấy phép xây dựng
+ Các công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng; công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kết cấu; sửa sang, xây dựng cơ sở vật chất của các khu vực trọng điểm ở vùng sâu, vùng xa phải xin phép và được nhà nước phê duyệt.
+ Đối với các công trình xây dựng phục vụ cho các mục đích sản xuất, kinh doanh, buôn bán phải được Sở xây dựng, UBND cấp phép.

Hướng dẫn trình tự xin cấp phép xây dựng công trình

Trước khi xây dựng, chủ công trình bắt buộc phải xin được giấy phép xây dựng có quyết định phê duyệt của các cơ quan chức năng. Theo đó, chủ công trình phải tuân thủ theo những giai đoạn sau:

+ Giai đoạn 1: Làm hồ sơ xét duyệt và trực tiếp nộp lên cơ quan cấp phép
Đây là giai đoạn người xin cấp phép sau khi đã tìm hiểu về những yêu cầu, thủ tục trong quá trình cấp phép sẽ làm hồ sơ xét duyệt và gửi lên cơ quan có chức năng.
+ Giai đoạn 2: Chờ xét duyệt

Sau khi nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng, trong thời hạn 10 ngày, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ xem xét, thẩm tra các giấy tờ có trong hồ sơ cấp phép xây dựng. Trong quá trình thực hiện mà có sai sót thì cơ quan chức năng sẽ yêu cầu người làm hồ sơ chỉnh sửa và bổ sung cho phù hợp.

Lưu ý: Nếu sau hai lần yêu cầu bổ sung thông tin mà vẫn chưa hợp lý, cơ quan có thẩm quyền có thể ngừng cấp phép xây dựng nếu vẫn không đạt chuẩn.

Thời gian chờ xét duyệt hồ sơ cấp phép công trình là bao lâu?
Theo quy định, các cơ quan cấp phép sẽ có thời gian tối đa là 20 ngày để quyết định có cấp phép hay không. Theo đó
+ Sẽ có tối đa là 20 ngày để xét duyệt với các công trình công cộng, các khu đô thị, chung cư.
+ Tối đa là 15 ngày với các công trình xây dựng tại thành phố
+ Và khoảng 10 ngày đối với các công trình xin cấp phép xây dựng ở nông thôn.

0 nhận xét: