THỜI GIAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở LÀ BAO LÂU?

Giấy phép xây dựng nhà ở, Cấp giấy phép xây dựng, Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng tạm, Giấy phép xây dựng
Giấy phép xây dựng nhà ở
Xây nhà là một trong những việc lớn của cuộc đời mỗi con người. Nhưng nếu như bạn không nắm rõ mọi thủ tục và quy trình thì vấn đề xin giấy phép xây dựng sẽ vô cùng phức tạp. Vậy thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở là bao lâu? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời ngay trong bài viết sau nhé.

Thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở là bao lâu?

Quy trình cấp giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 3, 6 Điều 9 Nghị định 64 ngày 4/9/2012 của Chính phủ. Theo đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ và kiểm tra thực địa nhằm xác định các tài liệu còn thiếu, hoặc các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.
Theo đó, đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm cả giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng điều chỉnh và giấy phép di dời, thời gian sẽ không quá 20 ngày làm việc đối với công trình. 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị và 10 ngày làm việc. Đối với trường hợp xin cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng sẽ không quá 10 ngày làm việc.
Giấy phép xây dựng nhà ở, Cấp giấy phép xây dựng, Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng tạm, Giấy phép xây dựng
Thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở là bao lâu

Trường hợp đến hạn theo quy định nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo đầy đủ một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do. Đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và tiến hành chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Quá thời hạn ghi trên giấy biên nhận mà chưa nhận được giấy phép, chủ đầu tư phải làm gì?

Sau thời gian cấp phép xây dựng nhà ở, chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng. Hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ, theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.
Giấy phép xây dựng nhà ở, Cấp giấy phép xây dựng, Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng tạm, Giấy phép xây dựng
 Quá thời hạn ghi trên giấy biên nhận mà chưa nhận được giấy phép, chủ đầu tư phải làm gì?

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép trong thời hạn nêu tại Khoản 6, cơ quan cấp phép phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho chủ đầu tư biết. Nếu đã quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép tiến hành xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Hi vọng rằng, với những thông tin vừa chia sẻ trong bài viết, có thể giúp các bạn hiểu rõ về thời gian cấp phép xây dựng nhà ở. Từ đó, có kế hoạch cụ thể và hợp lý cho dự định xây nhà của mình.

0 nhận xét: